Rechtliche Hinweise und privacy policy

För att kunna använda dig av alla våra tjänster, behöver vi lite personlig data från dig. Vi behöver denna data och din e-postadress, endast för att kunna identifiera dig som vår kund och om du skulle behöva mer information från oss. Denna data är inte tillgänglig för tredje part. Din information är till stor hjälp för oss, den hjälper oss att ge dig ett kompetent svar. Vi sparar inte informationen för att senare skicka någon reklam, om du inte själv så önskar.
 
Din personliga data sparas i vår databas, för att vi skall kunna svara på dina frågor, hjälpa dig att välja mellan våra tjänster och för att kunna skicka dig den informationen som gäller dig personligen.
 
Din personliga information, din e-postadress och dina frågor finns lagrade i vår databas i enlighet med alla säkerhetsregler som följer all datavetenskap. Vi garanterar maximal säkerhet för din data, undviker dess förändring, förlust och förhindrar att din information kommer i otillbörliga händer.
 
Din personliga data och dess automatiska behandling är konfidentiell och vi garanterar tystnadsplikten. Vi bedriver vår verksamhet i enlighet med de gällande föreskrifterna, för skydd av personlig data och datasäkerhet.
 
I överensstämmelse med den svenska och europeiska lagen, angående skydd av personlig data, har du rätt att kräva tillgång till dina personliga uppgifter, rätt att korrigera eller radera felaktig och olämpliga data. Du kan utöva din rätt när som helst, kontakta oss bara via e-postadressen info@visitandalusien.com.